Başak Burç Özellikleri

Anahtar sözü: Analiz ederim

Anahtar Kelimeler: Analitik, dikkatli, şüpheci, eleştirisel, detaycı, pratik, mekanik, çalışkan, azimli, güvenilir, kolay adapte olabilen.

Bu toprak gurubunun değişken nitelikli burcu, eleştirel analiz etmeyi, entelektüel hassaslığı ve hizmet gibi konuları sembolize eder. Pratik olmaya yatkın fakat detaylara dikkat eden ve çalışkan bu burç, seçici ve entelektüeldir.

Başak burcunun sembolüne dikkatle bakarsak elinde buğday başakları tutan bir kadını görürüz. Bu çeşitli mitolojilerde tahıl ekimini insanlara öğreten tanrıça tecrübenin getirdiği bilgeliği temsil eder.

Her şeyde olduğu gibi aşk konusunda da idealleri vardır. Fakat bu idealler zamanla hayal kırıklıkları getirir ve bu da onu şüpheci ve sivri dilli yapar. Her şeyi ve herkesi acımasızca eleştirir. Sonuçta hassaslık ve seçicilik giderek hem kendine hem de çevresine zarar vermeye başlar. Bu hayal kırıklıklarının farkına varıp, bunların üzerine çıkabilmek, onlar için mutluluğun anahtarıdır.

Eleştiren ve sürekli mükemmeli arayan gözler onlara sürekli düzeltme iç güdüsü verir. Bu durum, hizmet güdüleriyle birleşince çevrelerini düzeltme, geliştirme sevdası artar. Başak burcu kuvvetli olan haritalarda, öğretmenlik ve sağlık sektörü işleri gibi alanlarda başarı mümkündür. Kişisel çelişkileri, zaman zaman mesleki alanda başarıyı negatif etkilese de, bu çelişkiler onları dinamik yapacaktır.

Başkalarına hizmet etme isteği içlerindeki yardım sevdası kadar içlerindeki reddedilen çocuğun kendini feda etmek isteyen tarafına da hizmet etmektedir. Bu bilinçaltı dürtüsü üzerinde çalışmaları faydalı olacaktır. Bu etkiler altında vicdan azabını silah olarak kullanmak, onlara yabancı olmayacaktır. İnsanlara yardım etmek başka bir şey, onları kendi ideallerinize sürüklemek başka bir şeydir. Bu, Başakların fark etmesi gereken bir olgudur.
escort ankara

Yorum yapın